top of page

Privacy beleid

De persoonsgegevens die u achterlaat op www.aubainmarieneerpelt.be worden verwerkt door Au Bain Marie. De verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Au Bain Marie, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

  • Gebruik en beheer van de website in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten;

  • Verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten van Au Bain Marie;

  • Verstrekken van informatie in verband met reservaties bij Au Bain Marie;
     

Au Bain Marie verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Onder persoonsgegevens verstaan we:

  • Naam

  • Telefoonnummer

  • E-mail adres

Deze gegevens worden verzameld om enerzijds reservaties goed te kunnen behandelen, om u te kunnen contacteren indien nodig, en om u op de hoogte te houden van onze speciale menu’s zijnde: Valentijnmenu, Aspergemenu en Wildmenu. Hiervan zal u 3 x per jaar een mailtje ontvangen.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

 

UW RECHTEN

Recht op inzage: Indien u uw gegevens wil inzien kan u contact opnemen met bertsmeets@telenet.be.

Recht op correctie en verwijdering: Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen kan u een e-mail sturen met de gewenste wijzigingen naar bertsmeets@telenet.be. Uw persoonsgegevens verwijderen doet u door een e-mail te sturen naar bertsmeets@telenet.be met daarin vermelding van de te verwijderen persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid: Indien gewenst kunnen we uw persoonsgegevens in een .xml of .csv bestand aanleveren. U kan deze gegevens ten alle tijden opvragen via bertsmeets@telenet.be. Op uw vraag kunnen we deze gegevens rechtstreeks aanleveren aan een derde partij.

Het inzien, verbeteren, verwijderen of overdragen van persoonsgegevens is een recht. Hiervoor zal Au Bain Marie dan ook geen enkele vergoeding vragen.

KLIKGEDRAG

Op de website van Au Bain Marie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met als doel het optimaliseren van de website. Ook individuele bezoeken worden gemonitord, met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening naar onze klanten toe.

COOKIES

De website gebruikt (essentiële, functionele, analytische, performante en advertentie) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies worden voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Ontvangt u liever geen cookies?

U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Mocht u het gebruik van cookies weigeren, kunnen wij u echter de goede werking van de website en verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

MELDPLICHT DATALEKKEN

Au Bain Marie doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Indien er zich toch een datalek voordoen, waarbij derden toegang zouden krijgen tot uw persoonsgegevens, zal dit ten laatste 72u na het datalek gemeld worden aan de bevoegde instanties en aan de personen van wie de gegevens gelekt zijn.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit zo snel mogelijk via bertsmeets@telenet.be.

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Au Bain Marie behoudt zich het recht voor om dit zonder kennisgeving aan te passen conform de geldende privacyregels.

VRAGEN

Indien u vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op via bertsmeets@telenet.be.

bottom of page